BUKU TERKINI

Sunday

TANDA-TANDA ILMU YANG BERMANFAAT

Apakah ilmu yang bermanfaat?

Ilmu yang bermanfaat akan dapat diketahui dengan melihat kepada pemilik ilmu tersebut. Di antara tanda-tandanya adalah:

1-Orang yang bermanfaat ilmunya tidak akan peduli terhadap keadaan dan kedudukan dirinya serta hati mereka membenci pujian dari manusia, tidak menganggap dirinya suci, dan tidak sombong terhadap orang lain dengan ilmu yang dimilikinya.Imam al-Hasan al-Bashri (wafat th. 110 H) rahimahullaah mengatakan, “Orang yang faqih hanyalah orang yang zuhud terhadap dunia, sangat mengharapkan kehidupan akhirat, mengetahui agamanya, dan rajin dalam beribadah.”

2- Pemilik ilmu yang bermanfaat, apabila ilmunya bertambah, bertambah pula sikap tawadhu’, rasa takut, kehinaan, dan ketundukannya di hadapan Allah Ta’ala.

3- Ilmu yang bermanfaat mengajak pemiliknya lari dari dunia terutamanya kedudukan dan pujian.

4- Pemilik ilmu ini tidak akan mengaku memiliki ilmu dan tidak berbangga dengannya. Dia juga tidak akan menisbahkan kebodohan kepada seorang pun, kecuali seseorang yang jelas-jelas menyalahi Sunnah dan Ahlus Sunnah. Ia marah kepadanya karena Allah Ta’ala semata, bukan karena peribadinya, dan tidak pula dia bermaksud untuk meninggikan kedudukan dirinya.

No comments: