BUKU TERKINI

Wednesday

MUHASABAH BERSTRATEGI

Setiap manusia yang ingin berjaya di dunia dan akhirat perlu sentiasa melakukan koreksi diri atau muhasabah diri.Lakukanlah muhasabah terhadap diri anda untuk menilai tahap diri anda. Angka 1 merupakan nilai yang paling rendah sekali, manakala angka 5 merupakan nilai yang tertinggi.

PERNYATAAN

NILAI

1-Saya selalu berusaha untuk memperbaiki hunbungan saya dengan Tuhan dan orang lain.

1 2 3 4 5

2- Saya mempunyai tujuan-tujuan yang jelas sama ada untuk diri saya atau pekerjaan dan pelajaran.

1 2 3 4 5

3- Saya memiliki strategi-strategi untuk melaksanakan matlamat saya.

1 2 3 4 5

4- Saya menyusun kehidupan saya mengikut prioriti (Mendahulukan perkara yang penting dan segera)

1 2 3 4 5

5- Saya mempunyai kemampuan untuk fokus di dalam setiap perkara yang saya lakukan.

1 2 3 4 5

6- Saya menyusun masa saya dengan efektif dan teratur

1 2 3 4 5

7- Saya berjaya menguasai diri saya daripada sentiasa menurut hawa nafsu.

1 2 3 4 5

8- Saya berjaya untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain.

1 2 3 4 5

9-Saya selalu berfikiran positif, menghargai orang lain dan berbaik sangka kepada mereka.

1 2 3 4 5

10- Saya berfikir, bekerja, dan hidup secara seimbang

1 2 3 4 5

11- Saya tidak pernah putus asa apabila mengalami kegagalan.

1 2 3 4 5

12- Saya selalu bermuhasabah untuk meningkatkan kualiti diri saya

1 2 3 4 5


Bagaimana dengan prestasi diri anda? Jika kebanyakan jawapannya adalah 1 dan 2, tingkatkan usaha dan bekerja keraslah untuk memajukan diri anda.

No comments: