BUKU TERKINI

Thursday

KEYAKINAN EMOSI

Seseorang yang mempunyai keyakinan emosi dapat memperlihatkan ciri-ciri berikut:-

1- Mengalami pelbagai jenis emosi dari suasana yang menyedihkan sehinggalah ke satu keadaan yang gembira tanpa membiarkan suasana tersebut mempengaruhi kehidupan dan tindakannya.

2- Dapat memahami keadaan yang berlaku serta pertaliannya dengan perasaan yang dialami.

3-Tidak mudah menyalahkan diri sendiri dan meyerah kalah tetapi memberi harapan ke arah meneruskan segala apa yang dicitakan.

4- Dapat bertindakbalas dengan seseorang dengan mengambil kira sensitiviti dan emosi yang dihadapi.

Kenapa pentingnya keyakinan emosi ini pada diri seseorang. Kelebihan yang akan dinikmati oleh seseorang yang mempunyai keyakinan emosi diantara lain ialah:-

1- Meningkatkan rasa hormat pada diri sendiri (self-respect) serta meningkatkan identiti keperibadian (personal identity) agar sebarang reaksi dan tindakan yang dilakukan berjalan dengan lebih konsisten.

2- Dapat menggunakan daya pemikiran dengan lebih kritis, kreatif dan inovatif serta dapat membuat keputusan yang baik tanpa dipengaruhi perasaan yang melulu yang boleh menjejas keputusan atau tindakan tersebut.

3- Berani mengambil risiko, dapat berdikari dalam sesuatu pekerjaan dengan jayanya.

4- Lebih bersifat penyayang, dihormati serta berada dalam keadaan kesihatan yang baik tanpa ada apa-apa tekanan.

No comments: