BUKU TERKINI

Sunday

RASULULLAH S.A.W SEORANG PEMIMPIN YANG BERSTRATEGI

Apabila diamati dan dianalisis sirah Rasulullah s.a.w, kita akan mendapati bahawa baginda s.a.w merupakan seorang pemimpin yang telah menyusun strategi yang kemas dan mantap bagi memastikan Islam menjadi sebuah agama yang unggul dan agung. Antara strategi-strategi yang telah dipraktikkan oleh baginda adalah:

Strategi 1: Melakukan dakwah secara sirr
Pada peringkat awal penyebaran agama Islam, dakwah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w secara sirr (rahsia). Strategi bagi menyebarkan agama yang suci ini adalah dengan menyampaikannya terlebih dahulu kepada orang paling rapat dengan baginda, kaum keluarga serta teman-teman baginda. Mereka ini menganut agama Islam secara rahsia. Kaedah yang dilaksanakan oleh baginda s.a.w adalah dengan mengumpulkan mereka serta membimbing ke arah mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. Antara orang terawal yang memeluk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan seorang lelaki yang mesra, disenangi, mudah untuk berbicara, berakhlak mulia dan selalu melakukan kebajikan.

Strategi 2: Sistem dakwah dan pendidikan yang berpusat
Di samping itu juga, proses dakwah ini juga dilaksanakan secara berpusat. Perkara ini adalah jelas sekali apabila kita melihat Nabi Muhammad s.a.w menjadikan rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam al-Makhzumi sebagai pusat dakwahnya dan tempat orang-orang Islam berkumpul. Pusat ini bukan sahaja sebagai pusat dakwah, bahkan juga ianya dijadikan sebagai satu pusat untuk mendidik, memberi kefahaman, memantapkan iman dan membawa manusia keluar dari lorong kegelapan ke arah lorong yang diterangi sinar cahaya.


Strategi 3: Menyemai benih ihsan di dalam hati para sahabat
Selain itu juga, antara strategi yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w adalah dengan menyemaikan benih ihsan di dalam hati para sahabat. Konsep ihsan yang ditekankan oleh Rasulullah adalah melakukan sesuatu hanya kerana Allah s.w.t dan yakin bahawa Allah sentiasa melihat amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Penerapan konsep ihsan ke dalam jiwa para sahabat ini telah melahirkan insan yang:
1- Ikhlas dalam setiap amalan dan tindakan.
2- Bersikap amanah terhadap tugas yang diberikan.
3- Menyakini bahawa Allah sentiasa mengawasinya.
4- Sentiasa bersungguh-sungguh dan jujur dalam setiap keadaan.


Strategi 4: Membentuk golongan pelapis yang berjiwa kental
Strategi seterusnya yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w adalah dengan membentuk golongan pelapis berjiwa kental dan berwibawa bagi menjamin kesinambungan perjuangan Islam. Antara anak muda yang terlibat dengan proses penyebaran agama Islam adalah Saidina Ali r.a. Kekentalan peribadi anak muda ini dapat kita lihat apabila beliau sanggup untuk tidur di atas katil Rasulullah s.aw ketika penjenayah-penjenayah besar Quraish telah melakukan persiapan untuk membunuh baginda s.a.w. Di saat-saat genting tersebut, baginda s.a.w telah berkata kepada Saidina Ali: ”Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan selimut a-Hadrami yang berwarna hijau ini. Mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa yang buruk terhadapmu.” Tanpa membantah, Saidina Ali melaksanakan misi tersebut dengan jayanya. Di sini kita dapat melihat bahawa penglibatan golongan muda dalam aktiviti dakwah adalah penting bagi memastikan kegemilangan dan kecemerlangan dakwah.


Strategi 5: Membentuk satu jemaah yang berstruktur dan berpasukan
Kekuatan Islam terletak kepada jemaah atau pasukan. Oleh yang demikian, Nabi Muhammad s.a.w telah memperkuatkan dan membina satu pasukan yang kuat yang terdiri di kalangan para sahabat. Antara ciri-ciri pasukan yang dibina oleh Rasulullah s.a.w adalah:
1- Menumpukan kepada matlamat jemaah atau pasukan iaitu untuk mengubah dunia dengan menegakkan Islam pada diri sendiri dan menyebarkannya seantero dunia.
2- Menerima ahli daripada pelbagai kemahiran dan latar belakang.
3- Fokus pada menjayakan tugasan bersama, mengkordinasikan kerja dan menyumbangkan kemahiran tersendiri.
4- Merancang dan merangka misi dakwah secara bersama.

Selain itu juga, setelah bai’ah dilaksanakan, Rasulullah s.a.w telah menyusun dan memperkuatkan lagi jemaah atau pasukan dengan memilih dua belas orang ketua yang akan menjadi naqib kepada kaumnya. Naqib atau istilah lainnya fasilitator (pemudahcara) bertanggungjawab sebagai seorang muallim, murabbi, dan mursyid kepada kaumnya.


Strategi 6: Membina perpaduan dan menyatukan umat
Sebaik sahaja tiba di Yathrib semasa peristiwa hijrah, Rasulullah s.a.w telah menyusun strategi untuk membina perpaduan di kalangan umat Islam. Baginda telah melancarkan satu sistem yang dikenali sebagai sistem muakhah (persaudaraan) dengan mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Antaranya, Rasulullah s.a.w telah mempersaudarakan Umar al-Khattab dengan Zaid b. Harithah dan Abu Ubaidah b. Al-Jarrah dengan Saad b. Muaz.
Strategi yang dilakukan oleh baginda ini sebenarnya telah memberikan momentum yang kuat kepada sebuah negara baru pada masa tersebut. Hasilnya, Madinah menjadi sebuah yang kuat walaupun umat Islam terpaksa menghadapi ancaman dan sekatan daripada musuh di setiap penjuru.


Strategi 7: Memanfaatkan segala bentuk kepakaran

Setiap para sahabat mempunyai kepakaran mereka yang tersendiri. Oleh itu Rasulullah s.a.w memanfaatkan dengan sebaik mungkin kepakaran mereka bagi menjayakan misi dakwah. Ketika di dalam peperangan khandaq, setelah mengadakan sidang majlis rundingan, Rasulullah s.a.w bersama para sahabat yang lain telah bersepakat untuk menerima idea, pengalaman dan kepakaran Salman al-Farisi r.a. Salman al-Farisi r.a telah mencadangkan agar mempertahankan kota Madinah dengan mengorek parit mengelilinginya. Maka selepas itu Rasulullah s.a.w telah mengarahkan kepada setiap sepuluh orang lelaki supaya menggali parit seluas 40 hasta. Ketika itu juga, di bawah kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w, orang-orang Islam dengan cergasnya menggali parit. Rasulullah s.a.w mendorong semangat mereka dan turut serta menggali parit tersebut. Di sini kita dapat melihat bahawa Rasulullah s.a.w memanfaatkan segala bentuk kepakaran yang ada bagi mencapai kejayaan.

Monday

Salam Hijrah......Hijrah vs MasihiSebagai umat Muhammad SAW, kita di ajar untuk mengira peredaran hari menggunakan bulan Islam, ia terlebih afdhal. Pengiraan zakat perlu menggunakan bulan Islam bagi mengetahui "hawl" (tempoh wajibnya) sudah sampai atau belum. Justeru, secara umumnya adalah lebih baik untuk kita mengingati bulan Islam ini bagi terus menjaga identiti Islam yang tersendiri.

Adapun, menyambut tahun baru Masehi (yang dikira menurut awal kelahiran Nabi Isa as),ia adalah HARUS secara bersyarat. Syarat-syaratnya seperti berikut :-

* Sambutan tersebut dilakukan atas asas ‘Uruf atau ‘Adat dan bukannya di anggap sebagai suatu upacara keagamaan. Jika ia diasaskan atas dasar ibadah maka ia perlu mempunyai sandaran dalil yang jelas. Bagaimanapun jika menyambutnya atas asas adat dan diisi dengan progam keagamaan, maka saya masih merasakan HARUSNYA kerana ia termasuk di bawah umum kelebihan majlis ilmu.

Justeru, sambutan tahun baru menurut adat setempat adalah HARUS DENGAN SYARAT berdasarkan penerimaan Islam terhadap adat yang tidak bercanggah dengan Islam. Kaedah Islam yang menerima adat seperti ini adalah " Al-‘Adat Muhakkamah"
Ertinya : "Adat yang tidak bercanggah dengan Syara' boleh menentukan hukum sesuatu perbuatan dan tindakan". (Rujuk Al-Madkhal al-Fiqhi Al-‘Am, Syeikh Mustafa Az-Zarqa, 2/885 ; Syarh alQawaid al-Fiqhiyyah, Syeikh Ahmad Az-Zarqa, ms 219).

Terdapat satu keadah lain berbunyi : " Innama tu'tabaru al-‘Adat iza attaradat aw ghalabat "
Ertinya : Sesungguhnya diiktiraf sebagai adat (yang tidak bercanggah) apabila ianya berterusan dilakukan dan dilakukan oleh majoriti". (Al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Ali Ahmad An-Nadawi, ms 65)

* Tiada percampuran rambang lelaki dan wanita yang bukan mahram yang dikebiasaan membawa kepada maksiat. Bagaimanapun, syarat ini hampir mustahil untuk dijaga pada zaman ini kecuali di Kelantan atau dalam sebuah Negara yang pemimpin dan rakyatnya mempunyai ilmu agama yang baik. Justeru, sambutan akan menjadi haram jika syarat ini tidak dijaga.

* Tidak dicampur adukkan dengan hiburan-hiburan yang bertentangan dengan kehendak Islam. Seperti lagu-lagu memuji muja kekasih, wanita, arak. Tidak kira samada ianya lagu biasa atau nasyid (terutamanya dengan kebanjiran kumpulan nasyid hari ini tersasar dari tujuan asal mereka sehingga memperkenalkan lagu-lagu memuji-muja wanita sebagai kekasih).

* Kandungan majlis sambutan ini juga mestilah bertepatan dengan kehendak syara'. Majlis sambutan tahun baru dengan penganjuran majlis ilmu sebagai mengambil sempena cuti umum adalah diharuskan.

Sama-sama kita renungkan!

Muhasabah diri untuk berubah dan optimis menerima kegagalan

Gua Hira’
Ketiga masyarakat jahiliyyah bergelumang dengan kerosakan dan kemusnahan akal dan jiwa, baginda s.a.w terasa untuk bersendirian bagi mencari ketenangan dan kebenaran. Maka dengan berbekalkan roti dan gandum baginda pergi ke Gua Hira’ yang terletak di atas Bukit Nur.
Ketiga berada di dalam Gua Hira’, baginda menghabiskan masa untuk beribadat serta merenung tentang kejadian di sekelilingnya serta memikirkan kuasa yang mengawal keseluruhan sistem perjalanan alam. Baginda s.a.w meragui kepercayaan dan pegangan hidup kaumnya yang menyembah berhala dan tidak mempunyai hala tuju yang jelas. Walaupun begitu, pada ketika itu baginda tidak mempunyai panduan yang jelas serta keyakinan tinggi bagi mewujudkan ketenangan dan kepuasan dirinya sehinggalah datangnya Jibril menyampaikan wahyu dari Allah s.w.t.
Sebenarnya pemilihan baginda untuk mengasingkan diri di dalam gua ini merupakan satu perancangan dari Allah s.w.t untuk membawa kekasihNya supaya bersiap sedia untuk menerima serta melaksanakan satu misi agung bagi membawa umat manusia dari kegelapan kejahilan ke arah cahaya Islam.
Setiap jiwa yang tidak tenang pasti mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya. Oleh itu, berkhulwah (bersendirian) di samping memuhasabah diri merupakan satu langkah yang positif bagi menjauhkan diri dari segala tipu daya dunia dan kerosakan jiwa serta merubah diri ke arah yang lebih gemilang.

Peperangan Uhud
Ketika peperangan Uhud pula , sebahagian besar anggota pemanah yang dipilih oleh Rasulullah s.a.w untuk berada di atas Bukit Uhud telah melakukan kesilapan besar dengan melanggar arahan dari Rasulullah s.a.w supaya terus bertahan di atas bukit walau apa pun yang terjadi samada mereka menang atau kalah. Sebahagian anggota pemanah tersebut bertindak turun dari Bukit Uhud tatkala melihat tentera-tentera Islam yang lain sedang sibuk mengaut harta rampasan pihak musuh. Akibatnya, umat Islam mengalami kekalahan dan ramai di kalangan para sahabat yang tercedera dan gugur syahid mempertahankan ajaran suci.
Walaupun umat Islam di ambang kegagalan pada ketika itu, mereka masih lagi terus bersabar dan bertahan bagi melindungi dan mempertahankan Nabi s.a.w yang dikasihi dan dicintai. Antara sahabat yang berjuang habis-habisan untuk mempertahankan Rasulullah s.a.w adalah Talhah bin Ubaydullah. Al-Bukhariy meriwayatkan daripada Qays bin Abi Hazim, katanya: “Aku melihat tangan Talhah yang lumpuh kerana mempertahankan Nabi s.a.w pada hari peperangan Uhud.” (Sahih al-Bukhari 1/527, 2/581). Dalam kitab al-Iklil, al-Hakim meriwayatkan bahawa pada hari peperangan Uhud, Talhah mengalami tiga puluh enam atau tiga puluh lima luka dan jarinya putus iaitu jari telunjuk dan yang berikutnya.(Fath al-Bari 7/361).
Kekalahan di medan pertempuran Uhud sebenarnya telah menguatkan lagi semangat juang dan keimanan umat Islam kepada Allah serta menerima kekalahan tersebut dengan penuh keinsafan dan kesabaran.
Kekalahan dan kegagalan adalah salah satu perjalanan hidup yang pasti dilalui setiap insan. Apa yang penting, tidak kira sama ada kemenangan mahu pun kekalahan, sebagai seorang Islam semestinya kita perlu bersedia untuk terus tabah berjuang menyusuri liku hidup yang penuh onak dan duri. Jangan kita alpa dibuai kemenangan dan jangan berduka atau bersikap pesimis apabila berhadapan dengan kekalahan dan kegagalan.

Thursday

KENAPA YAHUDI KUAT?


By: Dr Farrukh Saleem.
The writer is an Islamabad-based freelance columnist

Why are Jews so powerful?

There are only 14 million Jews in the world; seven million in the Americas , five million in Asia, two million in Europe and 100,000 in Africa . For every single Jew in the world there are 100 Muslims. Yet, Jews are more than a hundred times more powerful than all the Muslims put together. Ever wondered why?albert_einstein.jpg

Jesus of Nazareth was Jewish. Albert Einstein, the most influential scientist of all time and TIME magazine’s ‘Person of the Century’, was a Jew. Sigmund Freud — id, ego, superego — the father of psychoanalysis was a Jew. So were Karl Marx, Paul Samuelson and Milton Friedman.

Here are a few other Jews whose intellectual output has enriched the whole humanity:

Benjamin Rubin gave humanity the vaccinating needle.

karl_marx_.jpg

Jonas Salk developed the first polio vaccine.

Albert Sabin developed the improved live polio vaccine.

Gertrude Elion gave us a leukemia fighting drug.

Baruch Blumberg developed the vaccination for Hepatitis B.

Paul Ehrlich discovered a treatment for syphilis (a sexually transmitted disease).

Elie Metchnikoff won a Nobel Prize in infectious diseases.

Bernard Katz won a Nobel Prize in neuromuscular transmission.

Andrew Schally won a Nobel in endocrinology (disorders of the endocrine system; diabetes, hyperthyroidism) .

Aaron Beck founded Cognitive Therapy (psychotherapy to treat mental disorders, depression and phobias).

Gregory Pincus developed the first oral contraceptive pill.

George Wald won a Nobel for furthering our understanding of the human eye.

Stanley Cohen won a Nobel in embryology (study of embryos and their development)

Willem Kolff came up with the kidney dialysis machine.

Over the past 105 years, 14 million Jews have won 15-dozen Nobel Prizes while only three Nobel Prizes have been won by 1.4 billion Muslims (other than Peace Prizes).

Why are Jews so powerful?

Stanley Mezor invented the first micro-processing chip. Leo Szilard developed the first nuclear chain reactor; Peter Schultz, optical fibre cable; Charles Adler, traffic lights; Benno Strauss, Stainless steel; Isador Kisee, sound movies; Emile Berliner, telephone microphone; Charles Ginsburg, videotape recorder.

Famous financiers in the business world who belong to Jewish faith include Ralph Lauren (Polo), Levis Strauss (Levi’s Jeans), Howard Schultz (Starbuck’s) , Sergey Brin (Google), Michael Dell (Dell Computers), Larry Ellison (Oracle), Donna Karan (DKNY), Irv Robbins (Baskins & Robbins) and Bill Rosenberg (Dunkin Donuts).

Richard Levin, President of Yale University , is a Jew. So are Henry Kissinger (American secretary of state), Alan Greenspan (Fed chairman under Reagan, Bush, Clinton and Bush), Joseph Lieberman, Madeleine Albright (American secretary of state), Casper Weinberger (American secretary of defense), Maxim Litvinov (USSR foreign Minister), David Marshal (Singapore ’s first chief minister), Issac Isaacs (governor-general of Australia ), Benjamin Disraeli (British statesman and author), Yevgeny Primakov (Russian PM), Barry Goldwater, Jorge Sampaio (president of Portugal ), John Deutsch (CIA director), Herb Gray (Canadian deputy PM), Pierre Mendes (French PM), Michael Howard (British home secretary), Bruno Kreisky (chancellor of Austria ) and Robert Rubin (American secretary of treasury).

In the media, famous Jews include Wolf Blitzer (CNN), Barbara Walters (ABC News), Eugene Meyer (Washington Post), Henry Grunwald (editor-in-chief Time), Katherine Graham (publisher of The Washington Post), Joseph Lelyyeld (Executive editor, The New York Times), and Max Frankel (New York Times).

Can you name the most beneficent philanthropist in the history of the world? The name is George Soros, a Jew, who has so far donated a colossal $4 billion most of which has gone as aid to scientists and universities around the world. Second to George Soros is Walter Annenberg, another Jew, who has built a hundred libraries by donating an estimated $2 billion.soros.jpg

At the Olympics, Mark Spitz set a record of sorts by wining seven gold medals. Lenny Krayzelburg is a three-time Olympic gold medalist. Spitz, Krayzelburg and Boris Becker are all Jewish.

Did you know that Harrison Ford, George Burns, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Billy Crystal, Woody Allen, Paul Newman, Peter Sellers, Dustin Hoffman, Michael Douglas, Ben Kingsley, Kirk Douglas, Goldie Hawn, Cary Grant, William Shatner, Jerry Lewis and Peter Falk are all Jewish?

As a matter of fact, Hollywood itself was founded by a Jew. Among directors and producers, Steven Spielberg, Mel Brooks, Oliver Stone, Aaron Spelling ( Beverly Hills 90210), Neil Simon (The Odd Couple), Andrew Vaina (Rambo 1/2/3), Michael Man (Starsky and Hutch), Milos Forman (One flew over the Cuckoo’s Nest), Douglas Fairbanks (The thief of Baghdad ) and Ivan Reitman (Ghostbusters) are all Jewish.harrison-ford-indiana-jones-photograph-c10102154.jpeg

To be certain, Washington is the capital that matters and in Washington the lobby that matters is The American Israel Public Affairs Committee, or AIPAC. Washington knows that if PM Ehud Olmert were to discover that the earth is flat, AIPAC will make the 109th Congress pass a resolution congratulating Olmert on his discovery.

William James Sidis, with an IQ of 250-300, is the brightest human who ever existed. Guess what faith did he belong to?

So, why are Jews so powerful? Answer: Education!

Why are Muslims so powerless?

There are an estimated 1,476,233,470 Muslims on the face of the planet: one billion in Asia, 400 million in Africa, 44 million in Europe and six million in the Americas Every fifth human being is a Muslim; for every single Hindu there are two Muslims, for every Buddhist there are two Muslims and for every Jew there are one hundred Muslims. Ever wondered why Muslims are so powerless?

Here is why: There are 57 member-countries of the Organisation of Islamic Conference (OIC), and all of them put together have around 500 universities; one university for every three million Muslims. The United States has 5,758 universities and India has 8,407. In 2004, Shanghai Jiao Tong University compiled an ‘Academic Ranking of World Universities’ , and intriguingly, not one university from Muslim-majority states was in the top-500.

As per data collected by the UNDP, literacy in the Christian world stands at nearly 90 per cent and 15 Christian-majority states have a literacy rate of 100 per cent. A Muslim-majority state, as a sharp contrast, has an average literacy rate of around 40 per cent and there is no Muslim-majority state with a literacy rate of 100 per cent. Some 98 per cent of the ‘literates’ in the Christian world had completed primary school, while less than 50 per cent of the ‘literates’ in the Muslim world did the same. Around 40 per cent of the ‘literates’ in the Christian world attended university while no more than two per cent of the ‘literates’ in the Muslim world did the same.

Muslim-majority countries have 230 scientists per one million Muslims. The US has 4,000 scientists per million and Japan has 5,000 per million. In the entire Arab world, the total number of full-time researchers is 35,000 and there are only 50 technicians per one million Arabs (in the Christian world there are up to 1,000 technicians per one million). Furthermore, the Muslim world spends 0.2 per cent of its GDP on research and development, while the Christian world spends around five per cent of its GDP.

Conclusion: The Muslim world lacks the capacity to produce knowledge.

Daily newspapers per 1,000 people and number of book titles per million are two indicators of whether knowledge is being diffused in a society. In Pakistan , there are 23 daily newspapers per 1,000 Pakistanis while the same ratio in Singapore is 360. In the UK , the number of book titles per million stands at 2,000 while the same in Egypt is 20.

Conclusion: The Muslim world is failing to diffuse knowledge.

Exports of high technology products as a percentage of total exports are an important indicator of knowledge application. Pakistan ’s export of high technology products as a percentage of total exports stands at one per cent. The same for Saudi Arabia is 0.3 per cent; Kuwait , Morocco , and Algeria are all at 0.3 per cent while Singapore is at 58 per cent.

Conclusion: The Muslim world is failing to apply knowledge.

Why are Muslims powerless? Because we aren’t producing knowledge.

Why are Muslims powerless? Because we aren’t diffusing knowledge.

Why are Muslims powerless? Because we aren’t applying knowledge.

And, the future belongs to knowledge-based societies.

Interestingly, the combined annual GDP of 57 OIC-countries is under $2 trillion. America , just by herself, produces goods and services worth $12 trillion; China $8 trillion, Japan $3.8 trillion and Germany $2.4 trillion (purchasing power parity basis).

Oil rich Saudi Arabia , UAE, Kuwait and Qatar collectively produce goods and services (mostly oil) worth $500 billion; Spain alone produces goods and services worth over $1 trillion, Catholic Poland $489 billion and Buddhist Thailand $545 billion. (Muslim GDP as a percentage of world GDP is fast declining).

So, why are Muslims so powerless? Answer: Lack of education.

All we do is shout to Allah the whole day and blame everyone else for our multiple failures.

Credit: www.fadzliyusof.com (TQ, abang Mat)

Berjaya atau gagal pilihan sendiri“Untuk cemerlang memang banyak halangannya tetapi untuk tidak
cemerlang pun apa kurangnya”

Kedua-duanya sama susah. Sebagaimana hendak berbuat jenayah, ia sama susah dengan hendak berbuat jasa. Seorang penjenayah terpaksa bersembunyi dengan susahnya tatkala melakukan jenayahnya. Seorang dermawan terpaksa berusaha keras mencari lebihan harta untuk menyalurkan bantuan, itu juga susah. Namun, susah seorang penjenayah mendatangkan bahaya dan bala, sedangkan susah seorang dermawan mendatang pahala dan laba.

Untuk jatuh ke dalam longkang, itu payah. Kena cari longkang dan kena pura-pura tidak berupaya melebarkan langkah. Maka jatuhlah ke dalam longkang. Untuk melompati longkang, itu pun payah. Setelah mencari longkang kena ukur keupayaan sama ada mampu melangkah atau sebaliknya. Kalau mampu teruskan saja, kalau tidak binalah titi. Itu susah tapi berbaloi sebab selamat dan bakal memudahkan ramai orang.

Untuk berjaya atau gagal itu sama susah. Maka pilihlah berjaya sebab berjaya hasilnya lumayan. Ramai orang tidak kuat berusaha kerana menyangka untuk berjaya itu amat susah. Sebenarnya untuk gagal ada kalanya lebih susah.

Ketika perompak merangka strategi rompakannya, mereka bukan setakat mengkaji lokasi, malah mungkin juga psikologi mangsa dan matematik berasaskan logik dan kreatif. Bukan sehari, kadang-kadang hingga berminggu-minggu. Pelbagai kemungkinan dirangka, pelbagai cara dan taktik difikirkan. Mereka juga tentu telah bersusah payah untuk mendapatkan senjata api.

Setiap perbuatan jahat menempa risiko yang amat besar. Kalau pun berjaya, mudahkah hasil rompakan itu dibelanjakan? Hidup dalam ketakutan, tidak lagi mengenal erti merdeka, apakah itu nikmat?

Seorang pahlawan apabila berjaya dalam tugasnya, lalu dia mendapat pujian raja serta diberikan pangkat. Kejayaan pahlawan ini tidak mudah diterima oleh semua orang, terutama pahlawan lain yang sama kedudukan dengannya. Merasakan dirinya terpinggir dia merancang sesuatu apabila tiba masanya nanti.

Masa yang dinanti itu pun tiba. Suatu hari raja memerintahkan kedua-dua pahlawan berkenaan mengetuai pasukan pergi memerangi pemberontak di sempadan. Kesempatan ini diambil oleh pahlawan yang memusuhinya untuk melaksanakan satu rancangan jahat.

Akhirnya, di medan pertempuran, mereka bukan berperang dengan musuh tetapi berperang sesama sendiri. Setelah kedua-duanya tercedera dengan teruk dan akhirnya tertawan barulah mereka sedar, pangkat dan pujian tidak berguna lagi dalam keadaan begitu.

Bukankah baik sekiranya mereka berjuang bersama-sama dan akhirnya kembali membawa kemenangan dan menjulang pujian daripada bersama-sama menanggung penghinaan sebagai tawanan perang.

Dalam hal demikian, kedua-dua pahlawan adalah bersalah. Mendapat pujian dan menerima sanjungan raja itu penting tetapi di medan pertempuran hal itu bukan utama. Yang lebih patut adalah kemenangan dan pulang dengan kemuliaan. Bukankah lagi baik berjaya dalam peperangan daripada gagal dalam peperangan? Siapa yang menjadi pemimpin tidak penting, siapa yang patut dipuji juga tidak penting, siapa yang bakal diarak mengelilingi kota juga tidak penting, yang penting pulang dengan selamat.

Sesungguhnya untuk gagal dan untuk berjaya itu sama susah. Setiap orang di sekeliling kita adalah aset kita membina kecemerlangan dan kegemilangan. Jika mereka berjaya anda turut berjaya, jika mereka gagal anda lebih dulu gagal. Pilihan terletak di tangan anda sendiri.

Wednesday

Penyampaian dan perkongsian visi Rasulullah s.a.w.

Nabi Muhammad s.a.w mula melaksanakan visinya iaitu untuk mengajak manusia menyembah Allah s.w.t dan meninggalkan penyembahan berhala. Visi Rasulullah s.a.w ini dikongsi oleh beberapa orang sahabat pada ketika itu secara rahsia. Cara ini dilakukan bagi mengelakkan tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik terhadap berhala-berhala ciptaan mereka sendiri. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang berstrategi apabila menyampaikan visinya ini secara berperingkat iaitu kepada ahli kerabat yang mempercayai ajarannya terlebih dahulu. Antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar bin Abu Quhafah, Uthman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Saad bin Abi Waqash.
Konsep usrah juga telah diperkenalkan oleh Rasulullah s.a.w untuk menyampaikan visinya. Ketika orang-orang yang memeluk Islam telah lebih dari tiga puluh lelaki dan wanita, Rasulullah s.a.w telah memilih rumah salah seorang dari mereka iaitu rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam, sebagai tempat pertama untuk mengadakan sesi usrah untuk pembinaan diri dan pengajaran.
Nabi Muhammad s.a.w bukan sahaja memiliki visi yang jelas, tetapi berkongsi visinya itu bersama dengan para sahabat melalui cara hidup baginda dan sisitem pendidikan yang mantap sehinggalah mereka memahami, menghayati, menjiwai dan mengaplikasikan visi tersebut.
Peter M. Senge di dalam bukunya The Fifth Discipline berkata: “Kumpulan yang Berjaya biasanya mereka yang mengamalkan perkongsian visi. Perkongsian visi mampu menaikkan semangat dan menjadikan manusia sanggup berkorban bagi mencapai matlamat yang lebih tinggi…Ia menghilangkan semangat ‘keakuan’ dalam diri seseorang dan sebagai gantinya melahirkan semangat ‘kekitaan’. Di samping itu, ia meransang ke arah pembelajaran dan penguasaan ilmu kerana kedua-dua ini adalah penting bagi mencapai sesuatu visi.
Kesan daripada penghayatan dan pengamalan ini dapat kita lihat melalui ujian-ujian yang dihadapi oleh para sahabat ketika berhadapan dengan pemimpin Quraisy yang telah mengetahui keislaman mereka. Bilal bin Rabah sebagai contohnya adalah seorang hamba kepada Umaiyah bin Khalaf. Umayyah merupakan salah seorang musuh ketat Nabi Muhammad s.a.w. Setelah mengetahui bahawa hambanya telah memeluk Islam, dia menyeksa Bilal dengan membaringkannya di atas padang pasir yang terlalu panas dalam keadaan telanjang. Dia kemudiannya meletakkan batu besar yang panas di atas dada Bilal dan berkata: “ Aku tidak akan membebaskan engkau sehingalah engkau mati seperti ini atau menolak agama Muhammad dan kembali menyemah Laata dan Uzza.
Walaupun menerima siksaan yang hebat, Bilal menjawabnya hanya dengan dua perkataan yang membuktikan kukuhnya imannya iaitu: Ahad! Ahad (Allah itu Maha Esa).
Orang ramai begitu kagum terhadap kegigihan hamba yang hitam ini. Waraqah bin Naufal yang merupakan seorang pendeta Arab menangisi keadaan Bilal sambil berkata kepada Umaiyyah: “Demi Allah, bila kamu membunuhnya dalam keadaan demikian, aku akan jadikan kuburnya tempat keramat untuk dikunjungi oleh para penziarah. Mendengar kata-kata itu, Umayyah bertindak lebih ganas dengan mengikatkan tali di leher Bilal dan diheret di atas jalan yang sangat panas.
Selain Bilal bin Rabah r.a, Ammar dan kedua ibu bapanya juga mengalami ujian yang berat dari Allah s.w.t. Mereka telah memeluk Islam ketika Nabi Muhammad s.a.w memilih rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam sebagai pusat dakwah Islam. Ketika kaum musyrik mengetahui bahawa mereka sudah menganut agama Islam, penyembah-penyembah berhala itu tidak berhenti menyeksa dan menganiaya mereka. Walaupun seksaan itu sangat berat, keluarga Ammar tetap dengan pegangan dan kepercayaan mereka terhadap Allah s.w.t sehinggalah bapanya Yasir dan ibunya Sumayyah gugur syahid menegakkan kalimah Allah s.w.t.
Kisah-kisah ini adalah lambang kejayaan Rasulullah s.a.w kerana baginda telah membentuk para sahabat bertunjangkan aqidah yang mantap. Kejayaan ini adalah hasil visi ketuhanan yang dijiwai oleh baginda di samping kemampuannya untuk berkongsi visinya dengan para sahabat.

Monday

Lakaran visi dan misi Rasulullah s.a.w

Nabi Muhammad s.a.w adalah manusia hebat yang mempunyai visi yang agung iaitu untuk melihat manusia sentiasa mengabdikan diri kepada Allah s.w.t dan melakukan kebaikan dan mentaati perintahNya bagi mendapat kesejahteraan di dunia dan akhirat.
Sebelum diutus menjadi utusan Allah, baginda sering berkunjung ke Gua Hira’ bagi mencari visi kehidupan yang hakiki tatkala melihat keadaan masyarakat jahiliyyah pada masa tersebut yang menyembah berhala, melakukan pembunuhan antara kabilah, saling berdendam, merendahkan martabat wanita dan tidak mempunyai visi yang membawa manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan.

Nabi Muhammad s.a.w juga selalu memikirkan perkara berikut:
1-Mengkaji secara mendalam kehidupan dan mengamati keindahan, kekuasaan dan ciptaan Allah s.w.t dalam setiap kejadian. Apabila melaksanakan kajian mendalam terhadap langit dan bintang serta menimbang secara saksama tentang makhluk di bumi, baginda mencapai matlamatnya menuju puncak makrifat yang paling tinggi. (Visi)

2-Merenungi tanggungjawab berat yang harus dipikulnya apabila berlakunya kerosakan dan kehancuran masyarakat manusia pada masa tersebut. Baginda berfikir cara untuk mengatasi masalah yang sedang membelenggu masyarakat jahiliyyah pada ketika itu. (Misi)

Berdasarkan apa yang difikirkan oleh Nabi Muhammad s.a.w, kita akan mendapati bahawa baginda mempunyai visi yang mulia iaitu membawa manusia ke arah pengabdian diri kepada Allah s.w.t. Bagi melaksanakan visi tersebut, baginda juga memikirkan misi dan solusi bagi mengatasi masalah ketuhanan dan kemasyarakatan yang sedang membelenggu masyarakat jahiliyyah pada ketika itu.

Walaupun masyarakat pada masa tersebut bergelumang dengan amalan-amalan yang syirik, tahyul dan tidak bertamadun, tetapi Rasulullah s.a.w tidak terpengaruh dengan amalan-amalan tersebut kerana baginda mempunyai visi yang jelas yang telah disuluh oleh cahaya wahyu Allah s.w.t.

Visi yang jelas ini telah menjadikan baginda s.a.w tidak takut, terikut dan tertarik dengan ancaman-ancaman dan tawaran-tawaran menarik yang telah diberikan oleh pemimpin Quraisy pada ketika itu sekiranya meninggalkan dakwahnya. Suatu hari, bapa saudara nabi telah datang bertemu nabi dan menyatakan tawaran harta, pangkat, wanita dan kedudukan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy sekiranya Rasulullah s.a.w menghentikan dakwah dan ajarannya. Baginda menjawab: “Andai mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku dengan harapan aku meninggalkan perjuangan ini, sudah pasti aku tidak akan tinggalkan walaupun aku akan binasa kerananya.” Lihat, visi yang jelas tidak menjejaskan keutuhan aqidahnya bak ikan di laut. Walaupun air di sekelilingnya masin, tetapi rasa masin tersebut tidak mampu meresap masuk ke dalam ikan tersebut.

Dr. Marcus Dods, pengarang buku Mohammad, Buddha and Christ telah menyebut di dalam bukunya bahawa Nabi Muhammad s.a.w mempunyai dua ciri kenabian yang hebat:
1-Beliau dapat melihat dengan jelas kebenaran Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. (Visi yang jelas).

2-Memiliki semangat dalaman yang tinggi untuk menyebarkan kebenaran tersebut. (Semangat yang membara untuk melaksanakan misi).

Visi dan misi yang telah di bawa oleh Nabi Muhammad s.a.w ini telah memberikan kesan yang positif terhadap umat Islam dan baginda telah berjaya mengubah dunia dalam masa yang singkat.

Visi dan misi Rasulullah s.a.w :

Kehidupan Masyarakat Jahiliyyah
1-Menyembah berhala.
2-Mempercayai amalan khurafat dan tahyul seperti:
•Mendatangkan hujan dengan membakar sapi.
•Memukul kepala sapi jantan bagi membolehkan sapi betina minum.
•Apabila tersesat jalan ketika menempuh padang pasir, mereka akan memakai baju secara terbalik.
•Sekiranya bayi meninggal, mereka percaya bahawa dia akan hidup lagi apabila si ibu melangkah sebanyak tujuh kali seorang tokoh yang terbunuh.
3-Bunuh-berbunuhan antara kabilah
4-Merendahkan martabat wanita dan sistem perkahwinan yang tidak adil.

Visi
1-Membawa manusia ke arah mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.
2-Membawa manusia ke arah mengabdikan diri kepada Allah s.w.t dan mempercayai kekuasaanNya terhadap sesuatu.
erta membersihkan fikiran mereka dari kepercayaan tahyul dan karut-marut.
3-Membina perpaduan di kalangan masyarakat
4-Menjunjung dan mengangkat tinggi martabat wanita.

Misi
1-Menghapuskan syirik dan penyembahan berhala.
2-Mendidik masyarakat jahiliyyah ke arah pemikiran yang rasional dan berfikir secara logik
3-Menanamkan perasaan kasih sayang sesama manusia dan menjana sistem perundangan yang adil.
4-Memberikan hak dan keistimewaan kepada golongan wanita.

Secara kesimpulannya, ciri-ciri visi dan misi Rasulullah s.a.w adalah seperti berikut:
i. Jelas dan tahu arah tuju
ii. Bertindak ke arah visi yang telah ditetapkan dengan penuh semangat.
iii. Sentiasa menilai dan bermuhasabah sama ada tindakan yang diambil itu berjaya atau tidak.
iv. Sentiasa mengubah misinya supaya sentiasa menuju ke arah visi dan tidak tergelincir dari landasannya. (Always keeps the mission on track)

Semoga kita dapat mempraktikkan apa yang telah diajar oleh Rasulullah s.a.w dalam melakarkan visi dan seterusnya melaksanakan visi tersebut melalui misi yang telah dirancang.

MENGENALI PROF. HAMKA

Biodata HAMKA

HAMKA (1908-1981), adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906.

Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai PENSYARAH di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjawat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Hamka adalah seorang yang bijak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.

Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.
Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituan Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia.

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.

Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (10 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli.

Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelar Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.
Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia, Brunei dan Singapura, turut dihargai.

Antara Karya Allahyarham Hamka
1. Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab.
2. Si Sabariah. (1928)
3. Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.
4. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
5. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).
6. Kepentingan melakukan tabligh (1929).
7. Hikmat Isra' dan Mikraj.
8. Arkanul Islam (1932) di Makassar.
9. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
10. Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932, di Makassar.
11. Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar.
12. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
13. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat,Balai Pustaka.
14. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
15. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
16. Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
17. Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.
18. Tuan Direktur 1939.
19. Dijemput mamaknya,1939.
20. Keadilan Ilahy 1939.
21. Tashawwuf Modern 1939.
22. Falsafah Hidup 1939.
23. Lembaga Hidup 1940.
24. Lembaga Budi 1940.
25. Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943).
26. Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946.
27. Negara Islam (1946).
28. Islam dan Demokrasi,1946.
29. Revolusi Pikiran,1946.
30. Revolusi Agama,1946.
31. Adat Minangkabau menghadapi Revolusi,1946.
32. Dibantingkan ombak masyarakat,1946.
33. Didalam Lembah cita-cita,1946.
34. Sesudah naskah Renville,1947.
35. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret,1947.
36. Menunggu Beduk berbunyi,1949 di Bukittinggi,Sedang Konperansi Meja Bundar.
37. Ayahku,1950 di Jakarta.
38. Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.
39. Mengembara Dilembah Nyl. 1950.
40. Ditepi Sungai Dajlah. 1950.
41. Kenangan-kenangan hidup 1,autobiografi sejak lahir 1908 sampai pd tahun 1950.
42. Kenangan-kenangan hidup 2.
43. Kenangan-kenangan hidup 3.
44. Kenangan-kenangan hidup 4.
45. Sejarah Ummat Islam Jilid 1,ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.
46. Sejarah Ummat Islam Jilid 2.
47. Sejarah Ummat Islam Jilid 3.
48. Sejarah Ummat Islam Jilid 4.
49. Pedoman Mubaligh Islam,Cetakan 1 1937 ; Cetakan ke 2 tahun 1950.
50. Pribadi,1950.
51. Agama dan perempuan,1939.
52. Muhammadiyah melalui 3 zaman,1946,di Padang Panjang.
53. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat, dibukukan 1950).
54. Pelajaran Agama Islam,1956.
55. Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad,1952.
56. Empat bulan di Amerika,1953 Jilid 1.
57. Empat bulan di Amerika Jilid 2.
58. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958), utk Doktor Honoris Causa.
59. Soal jawab 1960, disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.
60. Dari Perbendaharaan Lama, 1963 dicetak oleh M. Arbie, Medan; dan 1982 oleh Pustaka Panjimas, Jakarta.
61. Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang, Jakarta.
62. Islam dan Kebatinan,1972; Bulan Bintang.
63. Fakta dan Khayal Tuanku Rao, 1970.
64. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965, Bulan Bintang.
65. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri), 1963, Bulan Bintang.
66. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.
67. Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).
68. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).
69. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.
70. Studi Islam 1973, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
71. Himpunan Khutbah-khutbah.
72. Urat Tunggang Pancasila.
73. Doa-doa Rasulullah S.A.W,1974.
74. Sejarah Islam di Sumatera.
75. Bohong di Dunia.
76. Muhammadiyah di Minangkabau 1975,(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang).
77. Pandangan Hidup Muslim,1960.
78. Kedudukan perempuan dalam Islam,1973.
79. [Tafsir Al-Azhar][1] Juzu' 1-30, ditulis pada masa beliau dipenjara oleh Sukarno

-DIPETIK DARI ZAHAZANMOHAMED.BLOGSPOT.COM